Smart Maskinutleie AS

Smånutveien 12 4330 Ålgård tlf 92688084 / 90142401

Kontakt oss.

Bestillinger / forespørsel om leie av utstyr ring

92688084 eller 90142401

Daglig leder

Bengt Holen Smånutveien 12 4330 Ålgård

Mob tlf 92688084

E-post [email protected]

Styreleder

Sigurd S.Idland Kyrkjebakken 19 4330 Ålgård

Mob tlf 90142401

privat 51618444

E-post [email protected]

STANDARD LEIEBETINGELSER FOR

Smart Maskinutleie A/S

1. Smart Maskinutleie A/Sinnestår for at leieobjektet er klargjort og leietaker overtar ansvaret for leieobjektet i den stand og stilling det befinner seg i ved leieforholdets begynnelse.

2. Smart Maskinutleie A/S leverer og henter utstyret. For det kommer et transporttillegg som blir avtalt og spesifisert på fakturaen. Hvis leietaker henter utstyret selv skal utlevering og tilbakelevering skje fra og til Smart Maskinutleie A/S sitt utleveringssted på Ålgård .

3.Leier skal varsle Smart Maskinutleie A/S omgående om eventuelt feil og/eller mangler ved leieobjektet.

4. Leier skal behandle leieobjektet omsorgsfullt, forsvarlig og forsiktig. Leier er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Hvis utstyret ikke er rengjort vil det bli en rengjøringskostnad på kr 250.-inkl mva.

5. Leier dekker selv utgifter til drivstoff, punktering,transport til og fra utleiestedet hvis ikke annet er avtalt.

6. Leieobjektet skal kun brukes til arbeidsoppgaver og formål dette er beregnet for.

7. Leier er ansvarlig for alle skader og tap som påføres leieobjektet i leieperioden, fra utlevering til tilbakelevering.

8. Minigravere med/eller annet utstyr er under leieperioden spesielt forsikret av Smart Maskinutleie AS ved at leietaker belastes for en forsikringspremie på 6% av leiebeløpet. Her er det egenandelene fra kr 2000 til kr 10.000 iflg forsikringsvilkårene. Disse kan utleveres mot forespørsel.

9. Leier har ( alene ) ansvar for eventuell skade leieobjektet måtte forårsake i leieperioden fra utlevering til tilbakelevering.

10. Smart Maskinutleie A/S er under ingen omstendighet ansvarlig for eventuelle følgetap som feil og/eller mangler med leieobjektet og/eller forsinket utlevering måtte foranledige hos leier og/eller andre.

11. Leier er ikke berettiget til å overlate bruken av leieobjektet til andre, eller låne og/eller leie ut objektet.

12. Dersom leieobjektet ikke tilbakeleveres eller er klar til henting innen avtalt leieperiodes utløp, er leier ansvarlig for å betale tilsvarende forholdsmessig leie for den mertiden leieobjektet disponeres av leier.

I tillegg er leier ansvarlig for eventuelle følgetap Smart Maskinutleie A/S måtte få, som følge av for sen tilbakelevering.

13. Leier vedtar med dette at Smart Maskinutleie A/S kan kreve utlevering når leien ikke blir betalt og/eller når leieperioden er løpt ut, jfr, tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 , ledd a og b.

14. Leieperioder :Døgnutleie er 9 timer brukstid som avleses på minigraverens timeteller. Døgnutleie er fra den avtalte leieperiodens leveringstidspunkt eller avtalt starttid og 9 timer frem.

               1 stk helgeutleie er 18 timer brukstid som avleses på minigraverens timeteller. Helgeutleieperioden er fra fredag mellom 16:00 til 18:00 og til mandag morgen kl 07:00

Overforbruk belastes med Kr 300.- inkl mva pr påbegynte time.

15. Betalingsbetingelser

Ved forhåndsavtalt utsendelse av faktura , er betalingsbetingelsene netto pr 14 dg

Etter forfall belastes rente med 1,5% pr. påbegynt mnd og alle rabatter faller bort.

Leieavtaler med forhåndsavtale om faktura faktureres etterskuddsvis.

Det tillegges et fakturagebyr på kr 120.- inkl mva 

Ålgård, den 01.Januar 2017

Smart Maskinutleie A/S